"با هر گناهی که انسان انجام میدهد عقلی از او جدا می شود که دیگر برنمی گردد ............ وقتی بنده گناه میکند به سبب انجام آن گناه, علمی راکه یاد گرفته بود , فراموش می کند.......... حسن خزّاز ، از امام رضا ( علیه السّلام ) شنیدم كه فرمودند : بعضى از كسانى كه ادّعاى محبّت و دوستى ما را دارند، ضررشان براى شیعیان ما از دجّال بیشتر است. حسن گفت: عرض كردم اى پسر رسول خدا( صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم ) به چه علّت؟ فرمود: به خاطر دوستى‏شان با دشمنان ما و دشمنى‏شان با دوستان ما. و هر گاه چنین شود، حقّ و باطل به هم در آمیزد و امر مشتبه گردد و مؤمن از منافق باز شناخته نشود. ( صفات الشیعه ص 8 ) ...........همیشه می توان تولدی دوباره داشت"

شیطان است دیگر، جز شیطنت، فریب، خدعه و نیرنگ انتظاری از او نمی‌رود. آرزویش گمراه کردن بندگان خداست و برای رسیدن به این خواسته‌اش، از هر راهی وارد می‌شود. برای هر کسی دامی پهن می‌کند تا او را شکار کند. البته به یک بار صید کردن هم اکتفا نمی‌کند. تا شکارش را از پا در نیاورد، دست بردار نیست. وقتی کسی را فریب داد و به گناهی کشاند، ول کن او نیست. باز هم دامی دیگر و همینطور دام پشت دام.
وقتی بتواند نقشه‌اش را روی کسی اجرا کند و او را به گناهی آلوده نموده و از صراط مستقیم به حاشیه بکشاند، دوباره تلاش می‌کند تا نیرنگ و نقشه دیگرش را اجرایی نماید که بسیار خطرناک هم هست. این فریبِ بعد از فریبش را گاهی طوری اجرا می‌کند که انسان اصلا متوجه نمی‌شود. از این رو، می‌بایست این خدعه‌اش را هم شناخت تا بتوان برای مقابله با آن چاره‌ای اندیشید. این نقشه شوم و فریبِ خطرناکش را امام جواد علیه السلام به خوبی برملا نموده و فرمودند:ادامه مطلب


طبقه بندی: شرح حدیث، 
برچسب ها: توبه، بازگشت به سوی خدا،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ : شنبه 21 شهریور 1394 | توسط : حسین ژولیده | نظرات()
هسـت اُمیـدم کـه علیـرغـم عَـدو روز ِ جَـزا .. فیـض ِ عَـفـوش ننـهـد بـار ِ گُـنَـه بـر دوشـم ..

گُنـاه ..
چـیسـتی تـو ! کـه رَد ِ پـای ِ تـو در دل آدمـی ، ریشـه دارد بـه ژرفـای ِ همـه ی تـاریکـی هـا ! ..
گـونـه ای کـه تمـایـل ُ رغبـت بـه ثـواب ُ خـیـر را از کَـف ِ آدمـی می رُبـایی ! ..
و هـر کـس رو بـه تـو آورد ، بـه آتـش ِ سـوزان ِ قَـهـر ِ خُـداونـد رویْ کـرده اسـت ..

جـهـنّـم ..
خـانـه ی عـذاب ! .. چـاه عمیـق ! .. یعنـی دوری از نگـاه ِ خُـدا تـا همیـشـه ..
و چـه مُـتعـفّـن اسـت غـذای ِ جهنّـمیـان ز ِ درخـت زَقـوم .. درخـتی کـه میـوه های ِ آن غـذای مُجـرمـان ُ گنـاه کـاران اسـت ..

حـال چگـونـه رَهـا شویـم از چـاه عمیـق ِ جَـهـنّمـی ؟
و تـو اِی انسـان .. هـرچـه بـذر کـاشـتی .. همـان بِـدرَوی و هـرچـه امـروز کنـی .. فـردا بـه تـو خـوهـد رسیـد ..
پـس بـا چَشـم ِ بصیـرت زنـدگی کـن و مُراقـب اَعمـال ِ هویـش بـاش کـه درهـای ِ رحمـت پروردگـار بـه سـوی ِ تـو بـاز شـود ..

بـه هـوش بـاش کـه بـدترین گنـاهکـاران بـا صـورت ِ خـود وارد ِ جهنّـم می شونـد و شـراره های ِ سُوزان ِ آتشـش ، بر چهـرۀ آنهـا سیـلی خواهـد زد و رُخسـارشـان همیشـه عَبــوس است .
امــا ؛
هیـچ چیـز بـه انـدازه ی بخشـایش و آمرزش بنـدگـان ِ گُنـه کـار خُداونـد را شـاد نمی کنـد ..

                                                    

 اِی بنـده ی روسـیـاه .. در شـب ِ قـدر چـه دُعـایی خـواهـی کرد ؟ بـا چـه زبـانی بـا پروردگار خویـش سُخـن آغـاز می کنی کـه مسـتوجـب عَفـو ِ خُدای ِ خویش شـوی ؟
پـس بخــوان .. / .. اللّــهُـمَّ إنَّــکَ عَـفُـوٌّ تُــحِــبُّ الـعَفـوَ ، فَـاعــفُ عَنّـی .. / .. بـارالهـا : " تـو می آمـرزی ! تـو اهـل عفـوی ! و بخشـایـش را دوسـت می داری ، /.. از مـن درگُــذر ../ ..
مـنم کـه بی تـو نـفـس می کِشَـم زِهی خـجْـلَت .. مـگـر تـو عفـو کنـی وَرنَـه چیسـت عُـذر ِ گنـاه ! ..

رسـول ِ گُل هـا می فرماینـد : در شـب ِ قَـدر ایـن دُعـای را بخوانیـد /.. اللّـهُـمَّ إنَّـکَ عَـفُـوٌّ تُـحِـبُّ العَـفـوَ ؟ .. بـرای ِ چـه پـرودرگـار ِ عـالـم عـفـر را دوسـت دارد ؟ .. / ..
زیـرا خُـدا * حــلیــم * اسـت و بـه دلیـل حِـلم ُ بُردبـاری اَش ، می گُـذرد .
بنـده گُنـاه می کنـد ، عُصیـان می کنـد و ایـن خُـداسـت کـه صبوری می ورزد و اوست کـه به جـای ِ بندگـان ِ گنـه کارش شرمسـار است ..
او حَلیـم اسـت چُـون در کیـفر دادن بـه معصیـت کـاران شـتـاب نمی کنـد و بـا مُهـلتـی کـه به آنهـا می دهـد ، بـر آنـان مـنّـت می گُـذارد .
اُمیـد کـه خُـداونـد از در ِ رحمـت و بخشـایـشش در ایـن شـب قـدر آتـش جهنّـم را بر مـا خـاموش سـازد و بهتـرین مُقـدّراتـی را کـه برای صـالحـان و خـوبـان رقـم می زنـد بر مـا نیـز مُـقـدّر فرمـایـد .

لـنـگـر حِـلـم ِ تـو اِی کشـتـی تـوفیـق کُـجـاسـت ! .. کـه در ایـن بـحـر کَـرم غَـرق ِ گُنـاه آمـده ایـم ..

اللّـهُـمَّ عَـجِّـل لِـوَلیِّـکَ الْـفَـرَج ..
الهـی آمـیـن ..

        

طبقه بندی: معارف اهل بیت (سلام الله علیهم)، 
برچسب ها: توبه، شب قدر، استغفار، تحب العفو،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ : جمعه 27 تیر 1393 | توسط : احمد داعی | نظرات()
توبــــــــــــه


1-توبه از دیدگاه حضرت علی (علیه السلام)

 

2-مراحل توبه از نظر حضرت علی (علیه السلام)


توبه

 

 

توبه به عنوان عامل اساسى در پالایش درون انسان و اصلاح اخلاق او كه ضامن سعادت انسان است، جلوه خاصى در سخنان حكیمانه حضرت امیرالمؤمنین على(ع) دارد كه به نمونه‏ هایى از آن اشاره مى‏شود.

 

1 - «هیچ شفاعت كننده‏اى مفیدتر از توبه نیست‏». (1)

 

2 - «آن را كه توبه روزى كردند، از قبول گردیدن محروم نباشد» (2) .

 

3 - « در دنیا خیرى نبود جز دو كس را: یكى آن كه گناهى ورزید و به توبه آن گناهان را در رسید و دیگر آن كه در كارهاى نیكو شتابید». (3)

 

4 - «خداوند در توبه را به روى بنده نمى‏گشاید و در آمرزش را بر وى ببندد». (4)

 

و در مورد توبه كامل و معناى حقیقى استغفار مى‏فرماید

 

«استغفار درجه بلند رتبگان است و شش معنى براى آن است:

 

نخست: پشیمانى بر آنچه گذشت، دوم: عزم بر ترك بازگشت

 


ادامه مطلب


طبقه بندی: معارف اهل بیت (سلام الله علیهم)، 
برچسب ها: توبه،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ : چهارشنبه 21 تیر 1391 | توسط : احمد داعی | نظرات()
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic